ความหมายของประเภทของขยะมูลฝอย(หลัก)

มี 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้   คือ ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น เศษไม้, ใบหญ้า, พลาสติก, กระดาษ, ผ้า, สิ่งทอ, ยาง ฯลฯ
2. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้  คือ ขยะที่อยู่ในสถานะเป็นของเเข็งบางชนิด ได้แก่ เศษโลหะ เหล็ก แก้ว กระเบื้อง เปลือกหอย หิน ฯลฯ
3. ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษหรือขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่เกิดจากบ้านเรือน ร้านค้า เช่น พวกเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เปลือกและใบไม้ เป็นต้น
4. ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตมนุษย์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ ของเสียที่มีส่วนประกอบของสารอันตรายหรือของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือติดไฟง่าย หรือมีเชื้อโรค ติดต่อปะปนอยู่ เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ กาก สารเคมี สำลี และ ผ้าพันแผลจากโรงพยาบาล

แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้

ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้

กระดาษ

โลหะ

ผ้า

แก้ว

เศษอาหาร เศษผ้า เศษหญ้า

อิฐ หิน กรวด

ไม้

กระเบื้อง

พลาสติก

อื่น ๆ

ยาง

องค์ประกอบเหล่านี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามลักษณะของแหล่งกำเนิดขยะและฤดูกาล ตลอดจนพฤติกรรมของชุมชนนั้น ๆ

อ้างอิง : http://www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/garbage_02.html

(วันที่12 ธันวาคม 2555 )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s