ตารางแสดงของเสียอันตรายแต่ละประเภท

ตารางแสดงของเสียอันตรายแต่ละประเภท

ประเภทของเสีย

ปริมาณของเสียอันตราย ตัน / ปี

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2544

น้ำมัน ( Oils )

217,159

332,779

589,508

สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นของเหลว
( Liquid Organic Residues )

353

522

876

กากตะกอนและของแข็งที่เป็นสารอินทรีย์
( Organic Sludges & Solids )

7,729

11,951

21,533

กากตะกอนและของแข็งที่เป็นสารอนินทรีย์
( Inorganic Sludges & Soilds )

21,702

31,858

53,606

กากตะกอนและของแข็งที่เป็นสารโลหะหนัก
( Heavy Metal Sludges & Solids )

618,371

946,565

1,658,192

ตัวทำลาย ( Solvents )

422,237

66,532

124,306

ของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด ( Acid Wastes )

35,904

53,793

46,105

ของเสียที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ( Alkaline Wastes )

11,241

16,846

29,019

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ( Off Spec Products )

30

52

107

สาร พี ซี บี ( P C B )

*

*

*

สารอินทรีย์ตกค้างที่ละลายน้ำ ( Aqueous Organic Residues )

293

499

1,037

ของเสียจากกิจกรรมถ่ายภาพ ( Photo Wastes )

19,158

30,398

57,809

ของเสียจากชุมชน ( Municipal Wastes )

13,248

19,090

31,093

ของเสียติดเชื้อ ( Infection Wastes )

85,506

123,219

200,699

รวม

1,072,931

1,634,104

2,813,980

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s