บทนำเนื้อหา “ขยะสังคม”

           ปัจจุบันปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชน  ระดับประเทศ และระดับโลก  เนื่องมาจากประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองหลวง เมื่อประชากรในชนบทหลั่งไหลเข้ามาหางานทำ ชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ขยะย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุล กับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก ทั้งทางทัศนียภาพ  กลิ่น  ความสะอาด ฯลฯเกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง

             ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาด้านขยะจนทำให้สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะมาใช้ใหม่ และไม่เห็นคุณค่า ว่าขยะเหล่านั้นอาจนำมาสร้างประโยชน์ได้

              การแก้ปัญหาระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดี  ในการทิ้งขยะให้กับเยาวชน ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ  โดยเริ่มจากชุมชน“ร้อยกรอง”ก่อน เมื่อเยาวชนรู้จักแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่  ทำให้ชุมชนดูสะอาด และเริ่มจากชุมชนนี้ได้ผลดีแล้วก็จะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในอนาคต

อัพเดท : เมื่อวันที่ 12/12/12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s